Siste produktnyheter

Lønnsutbetaling til utenlandsk konto


Publisert 20200505

Det er nå mulig å utbetale lønn til ansatte med utenlandske bankkontoer direkte fra Tripletex.

Dette fordrer at en har aktivert tilleggstjenesten Bank- og betalingstjenester (AutoPay).