Alle produktnyheter

Mer funksjonalitet i fristlisten


09. januar 2023

Nå får du enda mer fleksibilitet i fristlisten for regnskapsførere.

Dersom du huker av frister i fristlisten og klikker Endre kan du nå:

  • Endre forfallsdato på en frist: Dersom regnskapsbyrået har egne interne frister eller du ønsker en buffer før den offentlige forfallsdatoen til f.eks MVA-meldingen, kan du nå fremskynde eller forskyve forfallsdato med X antall dager/uker/måneder. Det er mulig å endre forfallsdato på flere frister av gangen, slik at du slipper å fremskynde/forskyve én og én frist.
  • Endre status manuelt til Ikke relevant: Dersom det ligger en frist i fristlisten som ikke er relevant for deg, kan du markere den som Ikke relevant (slik at den ikke ligger som forfalt i fristlisten).
  • Endre status manuelt til Utført: Dersom det er frister som har forfalt men som er blitt fullført manuelt (for eksempel i andre systemer, av tidligere regnskapsfører e.l.) kan du nå også endre status selv til Utført.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.