Siste produktnyheter

Mer funksjonalitet i fristlisten


Publisert 09. januar 2023

Nå får du enda mer fleksibilitet i fristlisten for regnskapsførere.

Dersom du huker av frister i fristlisten og klikker Endre kan du nå:

  • Endre forfallsdato på en frist: Dersom regnskapsbyrået har egne interne frister eller du ønsker en buffer før den offentlige forfallsdatoen til f.eks MVA-meldingen, kan du nå fremskynde eller forskyve forfallsdato med X antall dager/uker/måneder. Det er mulig å endre forfallsdato på flere frister av gangen, slik at du slipper å fremskynde/forskyve én og én frist.
  • Endre status manuelt til Ikke relevant: Dersom det ligger en frist i fristlisten som ikke er relevant for deg, kan du markere den som Ikke relevant (slik at den ikke ligger som forfalt i fristlisten).
  • Endre status manuelt til Utført: Dersom det er frister som har forfalt men som er blitt fullført manuelt (for eksempel i andre systemer, av tidligere regnskapsfører e.l.) kan du nå også endre status selv til Utført.