Siste produktnyheter

Ny innstilling for sumpost av betalinger


Publisert 14. september 2021

Nå finnes det en egen innstilling for sumpost av betalinger.

Det betyr at betalinger på samme dag ikke vil slås sammen som en sumpost i banken. Endringen forenkler arbeidet med bankavstemming og sikrer flere automatiske matcher når sumpostene fjernes fra kontoutskriften. Som standard vil denne være av for alle selskap.