Alle produktnyheter

Ny innstilling for sumpost av betalinger


14. september 2021

Nå finnes det en egen innstilling for sumpost av betalinger.

Det betyr at betalinger på samme dag ikke vil slås sammen som en sumpost i banken. Endringen forenkler arbeidet med bankavstemming og sikrer flere automatiske matcher når sumpostene fjernes fra kontoutskriften. Som standard vil denne være av for alle selskap.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.