Alle produktnyheter

Ny innstillingsside for bank og oversikt over hvem som har tilgang til betalinger


20200610

For kunder med tjenesten bank- og betalingstjenester (AutoPay) er bankavtaler nå flyttet inn i en egen fane på en ny innstillingsside for bank.

Her vil man også i egen fane kunne se hvem i selskapet som har tilgang til betalinger, også eventuelt hvilke regnskapsførere som har tilgang til betalinger og man ser også hvor mange godkjennere som kreves.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.