Alle produktnyheter

Ny versjon av Tripletex-tavla


17. august 2022

Tripletex-tavla har fått en ansiktsløfting!

Foreløpig er dette en ren kosmetisk endring. Den nye versjonen inneholder samme informasjon som før, men det nye designet legger til rette for at Tripletex-tavla kan utvikles videre med mer funksjonalitet.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.