Siste produktnyheter

Nye funksjoner for å arbeide med lister


Publisert 25. november 2021

Det er nå introdusert mulighet for å filtrere og sortere lister. I tillegg har vi lagt til en godbit for avanserte brukere!

FILTER(liste, kriterium): Denne funksjonen brukes til å filtrere en liste. Den returnerer en ny liste som bare tilfredsstiller kriteriet. Vanligvis vil man bruke denne funksjonen i kombinasjon med andre funksjoner. Her er et eksempel:

SORT(liste): Denne funksjonen sorterer en liste. I likhet med FILTER vil den vanligvis brukes i kombinasjon med andre funksjoner. Her er et eksempel:

MAP(liste, uttrykk): Denne funksjonen tar en liste og returnerer en ny liste som inneholder resultatet av uttrykket for hvert element i lista. Forvirrende? Kanskje dette eksempelet gjør det enklere å forstå: