Alle produktnyheter

Nye funksjoner for A-konto-fakturering


24. november 2021

Det har blitt introdusert to nye funksjoner som gjør det mulig å rapportere tall for hvor mye som er fakturert A-konto på prosjekter.

  • PROJECT.PERIOD_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto i perioden
  • PROJECT.TOTAL_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto totalt, til og med perioden

Disse funksjonene kan være nyttige hvis man for eksempel ønsker en rapport som viser utestående fakturabeløp på prosjektene. (En A-konto faktura er en faktura som sendes som en delbetaling på en forventet kostnad, og dette brukes mye i forbindelse med prosjektfakturering.)

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.