Siste produktnyheter

Nye funksjoner for A-konto-fakturering


Publisert 24. november 2021

Det har blitt introdusert to nye funksjoner som gjør det mulig å rapportere tall for hvor mye som er fakturert A-konto på prosjekter.

  • PROJECT.PERIOD_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto i perioden
  • PROJECT.TOTAL_INVOICED_ON_ACCOUNT(): Hvor mye som er fakturert A-konto totalt, til og med perioden

Disse funksjonene kan være nyttige hvis man for eksempel ønsker en rapport som viser utestående fakturabeløp på prosjektene. (En A-konto faktura er en faktura som sendes som en delbetaling på en forventet kostnad, og dette brukes mye i forbindelse med prosjektfakturering.)