Alle produktnyheter

Nytt garantiskjema for varmefolieanlegg


18. mai 2022

Nå har det gamle skjemaet “Garanti Varmefolieanlegg ELFLEX MK-5” blitt erstattet av et nytt generisk skjema som kan brukes for flere leverandører enn bare ELFLEX.

Det nye skjemaet inneholder flere detaljer fra andre leverandører. En kan fortsatt redigere og gå inn på skjemaer som er opprettet i gammelt format, men alle nye skjemaer vil kun være i det nye formatet.

Dette skjemaet er tilgjengelig for alle med elektromodulen vår.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.