Siste produktnyheter

Nytt garantiskjema for varmefolieanlegg


Publisert 18. mai 2022

Nå har det gamle skjemaet “Garanti Varmefolieanlegg ELFLEX MK-5” blitt erstattet av et nytt generisk skjema som kan brukes for flere leverandører enn bare ELFLEX.

Det nye skjemaet inneholder flere detaljer fra andre leverandører. En kan fortsatt redigere og gå inn på skjemaer som er opprettet i gammelt format, men alle nye skjemaer vil kun være i det nye formatet.

Dette skjemaet er tilgjengelig for alle med elektromodulen vår.