Siste produktnyheter

Nytt og forbedret bankdashbord


Publisert 29. juni 2022

Nå lanserer vi et nytt bankdashbord som gir deg full kontroll over økonomien i selskapet.

En av de største forbedringene vi har gjort er på estimert saldo. Her gir vi deg nå bedre estimater på hvilke bevegelser du kan forvente deg på kontoene dine frem i tid. Estimatene på mva, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønn blir sikrere, og du får mulighet til å se forventede bevegelser 30, 60 og 90 dager frem i tid. Treffsikkerheten er betydelig forbedret.

Vi har også jobbet med designet for å gi deg full oversikt over kontoene dine. I tillegg har vi lagt til muligheten for å overføre penger mellom kontoer direkte fra dashbordet.

Hva får du med det nye bankdashbordet:

  • Enda bedre grafiske fremstillinger
  • Enkel navigering direkte fra dashbordet til åpne oppgaver
  • Mulighet for å overføre mellom egne kontoer direkte fra bankdashbordet

Her kan du lese mer om det nye bankdashbordet