Alle produktnyheter

Nytt prosjektdashboard


20191022

Timer, ordrelinjer, reiser og utlegg knyttes enkelt til prosjekter i Tripletex – og nå gir vi deg også et dashboard der du får full kontroll over status på en rask og enkel måte!

Det nye dashboardet gir en grafisk fremstilling av prosjektstatus, og gjør det enkelt å få oversikt over timer og ordrelinjer som ikke er fakturert. 

I tillegg kan du se forhåndsvisning av faktura som inkluderer grunnlaget som er godkjent t.o.m dagens dato og en enkel og rask navigering til fakturering og godkjenning.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.