Alle produktnyheter

One SUM to rule them all!


28. mars 2022

En av tilbakemeldingene vi har fått fra våre betabrukere er at det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom de forskjellige sum-funksjonene SUM, SUMROWS og SUMCOLUMNS. Det har vi tatt hensyn til og fra nå av er det kun èn sum-funksjon, og den heter … SUM!

Denne funksjonen har blitt oppgradert slik at den nå kan brukes i stedet for både SUMROWS og SUMCOLUMNS.

Noen eksempler:

SUM(autogruppe) – Her kan autogruppe referere til både rader eller kolonner og SUM vil håndtere begge deler korrekt.

SUM(ROWS()) – Hvis man ønsker å summere alle rader som er gruppert under denne. Funksjonen ROWS brukes her for å hente ut listen over underliggende rader og denne listen sendes så inn til SUM for summering. NB: Tidligere kunne man gjøre dette ved å skrive SUM() uten argumenter. Dette er ikke lenger mulig – man må alltid sende inn ett eller flere argumenter til SUM for å angi hva som skal summeres.

Alle eksisterende rapporter har blitt konvertert slik at de nå bruker SUM på den korrekte måten, så det er ikke nødvendig å foreta seg noe – alle rapporter skal fungere som før!

Vi hører gjerne fra dere hvis dere har noen kommentarer til dette eller til rapportmodulen generelt, så hvis du har noe på hjertet er det bare å fylle ut dette skjemaet.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.