Alle produktnyheter

Oppdatert koronarapport


18. januar 2021

Tripletex har nå lagt til rette for for en ny «koronarapport» som kan brukes som grunnlag til søknad om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet.


Funksjonalitet i Tripletex er lik som tidligere koronarapporter, blant annet med mulighet til å legge inn egendefinerte kontogrupper.

Den nye ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Det er mulig å sende inn søknad via Altinn, for periodene september/oktober og november/desember, fra mandag 18. januar.


Les mer om kompensasjonsordningen her: https://kompensasjonsordning.brreg.no/

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.