Siste produktnyheter

Oppdatert koronarapport


Publisert 18. januar 2021

Tripletex har nå lagt til rette for for en ny «koronarapport» som kan brukes som grunnlag til søknad om den nye kompensasjonsordningen for næringslivet.


Funksjonalitet i Tripletex er lik som tidligere koronarapporter, blant annet med mulighet til å legge inn egendefinerte kontogrupper.

Den nye ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. Det er mulig å sende inn søknad via Altinn, for periodene september/oktober og november/desember, fra mandag 18. januar.


Les mer om kompensasjonsordningen her: https://kompensasjonsordning.brreg.no/