Alle produktnyheter

Sendetype i fakturadialogen


10. mai 2022

Når du skal fakturere kan du nå se om kundene dine kan motta faktura elektronisk. Tilgjengelige metoder for utsending vil vises i fakturadialogen, og du kan selv velge hvordan du ønsker å sende fakturaen.

Ved å velge elektronisk fakturering øker du sannsynligheten for å få betalt i tide, samtidig som du sparer kundene dine for mye manuell håndtering.

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.