Siste produktnyheter

Sette opp faste attesteringsflyter med beløpsgrenser


Publisert 20200903
Nå gjør vi det enklere å sette opp faste attesteringsflyter for dine selskap:
  • Mulighet for å sette opp flyter med så mange steg du vil
  • Mulighet for å tvinge to stegs attestering eller flere steg slik at en i steget over ikke kan attestere for steget under.
  • Mulighet for attestering pr. kostnadsbærer (prosjekt/avdeling) slik at bilag kan gå gjennom leder for kostnadsbæreren avhengig av hvilken kostnadsbærer som er på bilaget.
  • Mulighet for å sette opp beløpsgrenser, slik at en ekstra attestant kan kobles inn hvis det er over et visst beløp, eller hoppe over et steg hvis beløpet er under et visst beløp