Siste produktnyheter

Støtte for variabel timekost per prosjektaktivitet


Publisert 20200226

Det er nå mulig å angi en variabel timekost per prosjektaktivitet.

Denne funksjonen innebærer blant annet at en kan angi en korrekt timekost hvis en fører på en overtidsaktivitet.