Siste produktnyheter

Tilknytning mellom innkjøp og leverandørfaktura


Publisert 20200428

I logistikkmodulen, som er i beta, er det nå mulig å knytte et innkjøp mot en leverandørfaktura.