Siste produktnyheter

Tilknytning mellom innkjøp og leverandørfaktura


Publisert 28. april 2020
I logistikkmodulen, som er i beta, er det nå mulig å knytte et innkjøp mot en leverandørfaktura.