Siste produktnyheter

Tilknytning mellom leverandørfaktura og innkjøp


Publisert 12. mars 2020
I logistikkmodulen som er i beta er det nå mulig å knytte et bilag mot et innkjøp.