Siste produktnyheter

Tilknytning mellom leverandørfaktura og innkjøp


Publisert 20200312
I logistikkmodulen som er i beta er det nå mulig å knytte et bilag mot et innkjøp.