Alle produktnyheter

Tilleggsinformasjon på OTP


20201029

Det er nå lagt til tilleggsinformasjon i seksjonen man registrerer OTP. Ved å synliggjøre grunnlag og arbeidsgiveravgift får man en enklere oversikt over hva som er registrert per periode, uten at man må klikke seg inn på selve bilagene.

Siste produktnyheter

Automatisk lagring i kontrollskjema

Nå har vi aktivert automatisk lagring i kontrollskjema. Informasjon som du fyller inn blir nå lagret automatisk underveis. Perfekt i en hverdag hvor ting må registreres i farten!

Attesteringsstatus på siste bokførte

På siste bokførte støtter attesteringskolonnen nå avatarer.

Forbedringer i rapportmodulen

Nå finner du et nytt menypunkt i Tripletex; Rapporter.