Siste produktnyheter

 Varetelling og filter på lokasjon i varetelling


Publisert 06. februar 2023

Varetelling har nettopp blitt enda bedre med disse forbedringene:

Filter (multiple select) på Lagerlokasjon i varetelling
Fra nå vil man kunne sette et filter på en/flere lokasjoner for å begrense varetellingslisten.
Dette vil være svært nyttig når flere skal telle og man fordeler f.eks. reoler/områder på lageret mellom seg.

Barcode-mode
Med varetelling i barcode-mode kan du bruke strekkodeleseren til å telle varene dine. Sett markøren i feltet «skann strekkoder» og start å skanning. For hver gang du skanner en strekkode vil det bli lagt til 1 stk på linjen av varen. Det er enkelt å klikke seg inn i antall-feltet og skrive inn f.eks. 123 i stedet for å trykke 123 ganger på «skyteren».

Varetellingen vil kunne gjøres langt mer effektiv ved bruk av skannermodus.