Alle produktnyheter

Varsling til prosjektleder


20201026

Vi lanserer nå varsling til prosjektleder når en er tildelt nytt prosjekt. Varselet kan komme både i web-applikasjonen og på mail.

Dette gjelder kun hvis andre enn prosjektlederen oppretter prosjekt. Dette er mulig å aktivere via «Min profil» > «Varslingsinnstillinger». Her har man valg både for varsling på mail samt varsling på web.

Siste produktnyheter

Forbedringer i fakturamodulen

Flere forbedringer i fakturamodulen er nå lansert!

Enklere å lage og sende faktura

Nå er det enda enklere å lage og sende faktura!

Full oversikt over attesteringer

Nå kan du enkelt se hvilke bilag som venter på attestering, og hvem som har eller ikke har attestert dem.