Siste produktnyheter

Varsling til prosjektleder


Publisert 20201026

Vi lanserer nå varsling til prosjektleder når en er tildelt nytt prosjekt. Varselet kan komme både i web-applikasjonen og på mail.

Dette gjelder kun hvis andre enn prosjektlederen oppretter prosjekt. Dette er mulig å aktivere via «Min profil» > «Varslingsinnstillinger». Her har man valg både for varsling på mail samt varsling på web.