Siste produktnyheter

Varsling til prosjektleder


Publisert 20201026
Vi lanserer nå varsling til prosjektleder når en er tildelt nytt prosjekt. Varselet kan komme både i web-applikasjonen og på mail.

Dette gjelder kun hvis andre enn prosjektlederen oppretter prosjekt. Dette er mulig å aktivere via “Min profil” > “Varslingsinnstillinger”. Her har man valg både for varsling på mail samt varsling på web.