Alle produktnyheter

Velge dato for sending av lønnsslipp


20190820

Når du oppretter et lønnsbilag, vil du nå kunne spesifisere hvilken dag de ansatte skal bli varslet om at de har mottatt en lønnsslipp.

Den valgte datoen blir da også dagen lønnsslippen blir tilgjengelig. Dette legger til rette for at man kan opprette lønn frem i tid og gir mer fleksibilitet for lønnsansvarlig

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.