Siste produktnyheter

Velge dato for sending av lønnsslipp


Publisert 20190820

Når du oppretter et lønnsbilag, vil du nå kunne spesifisere hvilken dag de ansatte skal bli varslet om at de har mottatt en lønnsslipp.

Den valgte datoen blir da også dagen lønnsslippen blir tilgjengelig. Dette legger til rette for at man kan opprette lønn frem i tid og gir mer fleksibilitet for lønnsansvarlig