Alle produktnyheter

Video: Enkelt pensjonstilbud, enda smartere EHF, forbedringer i appen, m.m.


26. oktober 2021

Oppdater deg på alt som er nytt i Tripletex siden sist. Caroline og Robert er ringrevene som viser fram og og forteller om nyhetene, og hva de har å si for måten du jobber i Tripletex.

Du kan bruke snarveiene for å hoppe direkte til en nyhet du vil høre mer om:

0:00 Intro
1:39 Nye farger
2:56 Forbedringer i app
4:17 Innkjøpsordre påvirker prosjektstatus
7:00 Enkelt pensjonstilbud fra Storebrand
8:40 Automatisk avstemming av opp til 5000 bilag
9:10 Visningsvalg og kostnadskonto huskes for EHF
10:26 Manuell statusendring av innkjøp
11:48 Mer oversiktlig hovedbok
12:40 Velg standard betalingsform
13:45 Nytt visningsvalg i betalingsoversikten
14:40 Automatisk tildeling av produktnummer

Siste produktnyheter

Nytt bilagsmottak

Vi jobber stadig med å forbedre bilagsflyten og sørge for at du får en mest mulig effektiv arbeidsflyt. Bilagsmottaket er kanskje en av sidene hvor kundene våre bruker mest tid i Tripletex, derfor har vi valgt å bruke mye ressurser på å gi deg en enda bedre arbeidsflyt i nettopp bilagsmottaket.

Forbedret lønnsimport

Vi har nå lansert forbedret lønnsimport med flere felter, blant annet for å støtte feriepengesaldo som startverdi for importerte ansatte.

Reiser og utlegg i klientoppgaver

For deg som er regnskapsfører har vi nå lagt til reiser og utlegg til godkjenning under klientoppgaver.