Prosjekt og timeføring-gammel

Full kontroll gir maksimal lønnsomhet

Som prosjektleder trenger du full oversikt over lønnsomheten i et prosjekt, og da er et godt prosjektstyringsverktøy helt essensielt. Tripletex’ prosjektmodul er en av de aller beste på markedet.

I Tripletex kan du selv velge hvor omfattende du vil sette opp prosjektene. For noen vil det være viktig å måle alt i prosjektet opp mot et budsjett, mens det for andre kun er påløpte timer og utgifter som står i fokus. Med rapporteringsverktøyet kan du hente ut rapport per prosjekt med inntekter, kostnader, lønnsomhet og dekningsgrad. På denne måten kan du følge opp ditt prosjekt underveis. Timestatistikk er også inkludert i modulen, noe som er svært nyttig for alle selskaper der man fakturerer timer.

Modulen er svært fleksibel – enten du skal budsjettere og lage prognoser for et stort eller lite prosjekt vil Tripletex’ prosjektverktøy passe for deres behov. 

Funksjonalitet i modulen

 • Budsjettering og prognoser på prosjektnivå
 • Resultatrapporter – filtrer på prosjekter, ansatte, produkter og perioder og få god oversikt
 • Timestatistikk
 • Ressursplanlegging – opprett enkelt egne ressursgrupper og planlegg bruken av disse
 • Timeføringsapp

Hvorfor velge Tripletex’ prosjektstyring?

 • Du kan enkelt opprette prosjekter med deltakere, kunder, ordrer og fakturaplaner
 • Med løsningen for direkte betaling går fakturering av prosjekter praktisk talt av seg selv
 • Du viderefakturerer enkelt kostnader på prosjekt ved registrering av leverandørfaktura
 • Prosjektdeltakere fører timer og kostnader uansett hvor de er i den intuitive appen
 • Automatikken i løsningen gjør at du som prosjektleder kan følge prosjektenes utvikling uten å måtte gjøre noe manuelt arbeid
 • Fakturagrunnlaget blir oppdatert automatisk ved endringer og rapportene oppdaterer seg selv. Enklere blir det ikke!
 • Benytt Tripletex til å planlegge ressursbruk blant ansatte, samt for ressursplanlegging i form av materiale og utstyr

Kostnader og inntekter føres løpende og gir oss kontroll på status i hvert prosjekt, både når det gjelder antall timer, fremgang og likviditet. Vi jobber mye mer effektivt, sparer tid og har mer kontroll enn før.

-Thomas Brenna, 3T Bygg

Bruker Tripletex på byggeplassen

 

Les mer om hvordan 3T Bygg bruker Tripletex.