Rapporter

Rapporter

Følg opp alle dine prosjekter med et enkelt verktøy

Du kan få ut rapporter på det aller meste i Tripletex. På denne måten kan du ha god kontroll og oversikt over dine prosjekter, regnskap, fakturaer m.m.

Vi har gjort det enkelt for alle å finne de regnskapstallene de er ute etter. I de ulike regnskapsrapportene i Tripletex har vi laget en egen filtreringsmeny, og via denne kan man filtrere på avdelinger, ansatte, prosjekter, produkter og budsjett for en bestemt periode.

Med få tastetrykk får du enkelt oversikt.

Ønsker du for eksempel en rapport som viser lønn for en bestemt avdeling, så er denne rapporten lett tilgjengelig i Tripletex. Du kan selvfølgelig også få en oversikt over kostnader knyttet til dine prosjekter. Alt dette er tilgjengelig i Tripletex og kan for eksempel brukes for å rapportere til ledelse i et prosjekt. Rapporter er ofte en sentral del av prosjektarbeidet, og med Tripletex blir det litt enklere å lage rapporter.