Ressursplanlegging

Ressursplanlegging

Stålkontroll på alle ressurser

ressursplanlegging

Planlegg ditt selskaps ressursbruk med ressursplanlegging i Tripletex. Vi hjelper deg å effektivisere driften slik at du kan maksimere profitten.

I Tripletex kan du opprette ressursgrupper og planlegge bruken av disse. Dette gjør at du alltid vil ha full kontroll på timer og ressursbruk. Du velger selv om du vil planlegge per dag, per uke eller per måned, og du kan planlegge både på ansatt- og aktivitetsnivå. Lønnsomhet er tross alt hjørnesteinen som holder enhver bedrift oppe.

Unngå stopp i arbeidet – planlegg dine ressurser!

Det er ingen tvil om at planlegging av ressurser er viktig når du gjennomfører et prosjekt. Med god planlegging kan du planlegge slik at du unngår stopp i arbeidet. Spesielt i byggeprosjekter er det viktig at man planlegger slik at man unngår lediggang. Benytt Tripletex til å planlegge ressursbruk blant ansatte, men også ressursplanlegging i form av materiale og utstyr.