Chat with us, powered by LiveChat

Tripletex for regnskapsførere

Tripletex er regnskapsførernes beste venn

Som regnskapsfører kan du føre regnskap for alle dine klienter i Tripletex, og som revisor kan du enkelt gå inn og revidere din klients regnskap. Du kan selv opprette klienter og styre brukertilgangen på kontoene, og betaler ingenting for tilgang til Tripletex. I tillegg er det en rekke andre fordeler ved å bruke Tripletex som regnskapsfører.

Ta inn flere kunder og prioriter rådgivning

Tilbakemeldingene vi får er at regnskapsførere og revisorer opplever en effektivisering og automatisering av regnskapet når de begynner med Tripletex. Dermed har de muligheten til å ta inn flere kunder og prioritere rådgivning fremfor punching av bilag.

Godkjenningsflyt regnskap

Samarbeid sømløst med kunden i Tripletex

Tradisjonelt sett har regnskapsførere og kunder samarbeidet lite om regnskapsføring. Ofte har ikke kunden engang hatt tilgang til systemet.

Med Tripletex, derimot, kan dere sammen med kundene sette opp en enkel rollefordeling og jobbe sammen i systemet. På denne måten kan dere definere grensene for samarbeidet basert på klientenes behov. Fakturaer kan enten gå direkte til kunden eller via regnskapskontoret, men det er kun klientene som betaler for å bruke Tripletex.

Provisjon

Når du som regnskapsfører får nye kunder inn i Tripletex mottar dere naturligvis provisjon. Kontakt oss på salg@tripletex.no eller på 22 83 60 00 for å høre mer om betingelsene.

Noen av fordelene med å bruke Tripletex

  • Tilgang overalt, 100 % skybasert løsning
  • Enkel rollefordeling mellom klient og byrå
  • Enkel tilgang til alle klienter
  • Automatiske betalingsløsninger
  • Effektiv bilagsregistrering
  • Oversiktlig rapportering
  • En rekke muligheter for effektivisering og automatisering – mulighet til å ta inn flere klienter
  • Integrasjoner mot en rekke årsavslutningsprogrammer
  • Regnskapsførere og revisorer betaler ingenting for sin tilgang i Tripletex
  • Et fantastisk partnerprogram

Hør hvordan VIEW Ledger bruker Tripletex for å samarbeide effektivt med kundene sine og for å få inn flere kunder

Kontakt oss på salg@tripletex.no eller på 22 83 60 00 for å høre mer.