Chat with us, powered by LiveChat

Tripletex for regnskapsførere

Hundrevis av norske regnskapsførere og revisorer har valgt Tripletex som sitt arbeidsverktøy. Tripletex lar deg jobbe akkurat slik du vil, for en mer effektiv arbeidshverdag og mer fornøyde kunder.

Som regnskapsfører kan du føre regnskap for alle dine klienter i Tripletex, og som revisor kan du enkelt gå inn og revidere din klients regnskap. Du kan selv opprette klienter og styre brukertilgangen på kontoene, og betaler ingenting for tilgang til Tripletex.

Regnskap for konsulenter

Fleksibiliteten du trenger

Samarbeid på en måte som passer for deg og kundene dine, uten å hemmes av økonomisystemet. Ingen regnskap er like – og Tripletex kan tilpasses den enkelte kundens behov. Uavhengig av om de vil involvere seg mye, litt eller ingenting i regnskapsarbeidet.

Regnskapene er heller ikke statiske – i Tripletex er ingenting satt i stein. Arbeidsfordeling og rutiner kan tilpasses fortløpende hvis dine eller kundens behov endrer seg.

Personer

Flere kunder óg tettere oppfølging

Det ene trenger ikke utelukke det andre. Med Tripletex opplever regnskapsførere og revisorer en effektivisering av manuelle og tidkrevende oppgaver. Dermed har de muligheten til å følge opp kundene sine tettere, og tilby flere lønnsomme tjenester.

Mer rådgivning, mindre bilagspunching gir fornøyde kunder og regnskapsførere!

Provisjon

Når du som regnskapsfører får nye kunder inn i Tripletex mottar dere naturligvis provisjon. Kontakt oss på salg@tripletex.no eller på 22 83 60 00 for å høre mer om betingelsene.

Husk at regnskapsførere og revisor har gratis tilgang til Tripletex.

Godkjenningsflyt regnskap

Sømløst samarbeid – ordnede former

Tradisjonelt sett har regnskapsførere og kunder samarbeidet lite om regnskapsføring. Ofte har ikke kunden engang hatt tilgang til systemet.

Med Tripletex, derimot, kan dere sammen med kundene sette opp en enkel rollefordeling og jobbe sammen i systemet. På denne måten kan dere definere grensene for samarbeidet basert på klientenes behov. Fakturaer kan enten gå direkte til kunden eller via regnskapskontoret, men det er kun klientene som betaler for å bruke Tripletex.

Komplett løsning for alle behov

Tripletex er en komplett, alt i ett-løsning som samler regnskap, faktura, lønn, reiseregning, prosjekt, timeføring og CRM under samme tak. Med et åpent API og en rekke integrasjonspartnere kan også virksomheter med særlige behov lage skreddersydde løsninger.

Tripletex brukes av 35 000 norske virksomheter på tvers av alle størrelser og bransjer.

Vær synlig som en attraktiv leverandør

Har du også opplevd at kundene etterspør Tripletex? Det er det nemlig stadig flere som gjør.

Som Tripletex-partner får du plass på partnerkartet vårt, og blir synlig for tusenvis av potensielle kunder.

Tripletex på mobil

Dette får du med Tripletex:

  • Tilgang overalt, 100 % skybasert løsning
  • Enkel rollefordeling mellom klient og byrå
  • Enkel tilgang til alle klienter
  • Automatiske betalingsløsninger
  • Effektiv bilagsregistrering
  • Oversiktlig rapportering
  • En rekke muligheter for effektivisering og automatisering – mulighet til å ta inn flere klienter
  • Integrasjoner mot en rekke årsavslutningsprogrammer
  • Regnskapsførere og revisorer betaler ingenting for sin tilgang i Tripletex
  • Et fantastisk partnerprogram

Hør hvordan VIEW Ledger bruker Tripletex for å samarbeide effektivt med kundene sine og for å få inn flere kunder

Kontakt oss på salg@tripletex.no eller på 22 83 60 00 for å høre mer.