Tripletex for regnskapsførere og revisorer

Er du regnskapsfører eller revisor? Bruk Tripletex kostnadsfritt for ditt kontor.

Som regnskapsfører kan du føre regnskap for alle dine klienter i Tripletex, og som revisor kan du enkelt gå inn og revidere din klients regnskap. Du kan selv opprette klienter og styre brukertilgangen på kontoene. Regnskapsførere og revisorer betaler ingenting for sin tilgang i Tripletex. Du har til enhver tid full oversikt over alle kundene dine.

 

Enkel tilgang til alle klienter

Tilbakemeldingene vi får er at regnskapsførere og revisorer opplever en effektivisering og automatisering av regnskapet når de begynner med Tripletex. Dermed har de muligheten til å ta inn flere kunder og prioritere rådgivning fremfor punching av bilag.

Regnskapsføring i Tripletex

Utgifter kan knyttes til ansatte, prosjekter, avdelinger og produkter. I en enkel operasjon kan du periodisere og betale den samme regningen. Det er dette som er nøkkelen til den forenklede regnskapsførselen i Tripletex. Oppsettet er så intuitivt at man raskt forstår hvordan dette skal gjøres. Når et bilag er ført, er alle rapporter oppdatert, og du kan enkelt skille ut de tallene du ønsker å se. Regnskapsfører og klient kan bli enige om hvem som skal gjøre hva i kontoen, og regnskapsfører kan bestemme hva klienten skal ha lov til å gjøre i systemet. Fakturaer kan enten gå direkte til kunden eller via regnskapskontoret, men det er kun klientene som betaler for å bruke Tripletex.

Noen av fordelene med å bruke Tripletex: 

  • Tilgang overalt, 100 % nettbasert løsning
  • Automatiske betalingsløsninger
  • Effektiv bilagsregistrering
  • Oversiktelig rapportering
  • Enkel rollefordeling mellom klient og byrå

Ditt byrå kan også bruke Tripletex

Når man lever av timer, må det være enkelt både å føre og fakturere timer. Med Tripletex kan du føre timer knyttet opp mot ulike aktiviteter, enten det er revisjon, årsoppgjør eller rådgiving.

Løsningen gir deg full oversikt over timer, fakturerbart arbeid og utgifter. Alt blir presentert på en enkel og oversiktlig måte.

Tripletex er et komplett økonomisystem med rapporter som gjør det enkelt å ha full kontroll over hele regnskapet ditt.

Kontakt oss via salg@tripletex.no eller 22 83 60 00 for å høre mer om løsningen.