Accountor HAFS / Avdeling Dale i Sunnfjord

Accountor HAFS har eit sterkt engasjement rundt lokal ekspertise. Vi har kontor i Dale og Leirvik, noko som gjer oss tilgjengelege for bedrifter i heile regionen. Uansett kvar du er, er vi klare til å møte behova dine og tilby tenestene våre der du er.

Vi veit kor viktig det er å ha ein påliteleg partnar for rekneskap og økonomisk rådgiving, og vi jobbar hardt for å vere nettopp det for deg. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgivingstenester (rådgiving, fakturering, rapportering, lønnshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.). Vi har eigne dedikerte spesialistar på inkasso og økonomisk rådgiving.