Accountor HAFS / avdeling Leirvik

Ser du etter eit lokalt rekneskapskontor på Leirvik i Sogn? Då er Accountor eit naturleg val. Accountor Hafs har avdelingar i Dale og i Leirvik, og har store og små kundar innan mange ulike bransjar. Accountor er totalleverandør av alt innan rekneskaps- og rådgjevingstenester (rådgjeving, fakturering, rapportering, lønshandtering, personaloppfølging, sjukepengehandtering, reiserekningar m.m.).

Vi har eigne dedikerte spesialister på inkasso og økonomisk rådgjeving. Lokal tilknyting og tilgjengelegheit er viktig for oss. Accountor HAFS tilbyr problemfrie og sikre løysingar for framtida.