Accountor Nordfjord / avdeling Eid

Ser du etter eit rekneskapsbyrå på Eid?
Accountor er den lokale samarbeidspartnaren din for rekneskap, lønn og rådgiving. Vi har både store og små kundar innan dei fleste bransjar. Vi er den lokale samarbeidspartnaren din innan alt av økonomi- og rekneskapstenester. Våre høgt kvalifiserte og dedikerte fagspesialistar hjelper deg å kartleggja forretningsmodellen din, og kan dermed skreddarsy kva tenester som stemmer overeins med behova dine.