Accountor Nordfjord / avdeling Gloppen

Midt i Sandane sentrum held vi til, og støttar det lokale næringslivet. Kundane våre gjev tilbakemelding på at vårt lokale nærvær er avgjerande for deira verksemd.
Med verksemder i heile Noreg, og som medlem av eit større system, har vi ressursar til å imøtekome behova kundane våre har for gode og framtidsretta digitale løysingar. Samstundes er vi lokale, med lokalt tilsette, og bidreg til det lokale næringslivet. Kom gjerne på besøk og få ein kopp kaffi!