Accountor Sogn / avdeling Balestrand

Accountor Sogn har halde til her i Balestrand sidan 1980-talet, er ni tilsette (herav fem statsautoriserte/ autoriserte rekneskapsførarar) og har mange kundar innan ulike bransjar, både små og store. Lokal tilhøyrigheit og tilgjengelegheit er viktig for oss – Accountor Sogn er 100% lokaleigd – med ressursar og kompetansen til meir enn 2300 kollegaer i sju land, med på laget. Accountor Sogn er lokalisert i Balestrand og Vik i Sogn. Kompetansen vår, etter mange år i bransjen, er allsidig og strekker seg langt.