Advice Accounting AS

Vi er voksne og har mange års erfaring fra mange bransjer. Alt fra store AS med mange ansatte til mindre enkeltpersonforetak. Vi kjenner hverandre godt, og har jobbet sammen i mange år. Vi tør påstå at vi vet hva som er viktigst for de fleste kunder.

Vi skal være en forlenget arm av virksomheten din, slik at du kan drive med det du er best på. Ofte snakkes det om at det er «bare business». Vi er ikke enige i det – vi tar det personlig!