Advisor Regnskap AS

Vi er frittstående revisjons- og regnskapsselskap med service, tilgjengelighet og fagkunnskap i fokus.

Vår kundeportefølje består hovedsaklig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi i tillegg til våre ordinære oppgaver, også skal være samtalepartnere og støttespillere for våre klienter.

Kundene våre er i mange forskjellige bransjer og er i hovedsak små og mellomstore bedrifter. Vi dekker de fleste selskapsformer, og vi har også flere klienter innen frivillige organisasjoner, foreninger m.m.

En variert portefølje er en målsetting, og alle kunder er således velkomne. Vi er opptatt av å ha kunnskap om våre kunders behov, bransje og kompleksitet for å kunne gjøre en best mulig jobb. Vi skal være tilgjengelig for våre kunder og vi skal være våre kunders første ressursperson innen våre kjerneområder.

Advisor Revisjon AS og Advisor Regnskap AS er medlem både i Den norske Revisorforening og i Regnskap Norge .