Agenda Regnskap AS

God regnskapsproduksjon er helt avgjørende for god økonomisk drift og verdiskapning for ditt selskap. Agenda Regnskap AS leverer alle typer regnskapstjenester, fra full outsourcing til mer spesifikke lønns og regnskapstjenester.

Vårt fokus er å jobbe effektivt med hjelp av markedets mest moderne systemer. Målet er å gi våre kunder det beste grunnlaget for økonomisk styring og utvikling. Moderne systemer gir samtidig høy grad av arbeidsdeling og automatiserte prosesser som resulterer i kostnadseffektiv regnskapsførsel.

Vi legger stor vekt på personlig oppfølging og høy grad av tilgjengelighet for våre kunder.