Aita AS

Aita AS er autorisert regnskapsbyrå med 3 ansatte i Oslo og en avdelingskontor i Estland med 7 ansatte.

Vi leverer regnskaps- og økonomitjenester fra basis regnskap og lønn til årsoppgjør og rådgivning.

Vi har kunder i de fleste bransjene, med hovedvekt i konsulentvirksomheter, investeringsselskap, eiendomsutvikling og bygg og anlegg. Vi jobber mye over landesgrensene.