Apex Regnskap AS

Vi har flere års erfaring innen regnskap, revisjon, økonomistyring og rådgivning. Samtidig er vi en IT-drevet virksomhet, som bruker skybaserte regnskapsprogram og kommunikasjonskanaler.

Vi ser det som vår oppgave å gjøre regnskapsføringen enkel og effektiv for våre kunder. Dette oppnår vi gjennom gode råd og rettvisende regnskap til rett tid, innenfor myndighetenes rapporteringsfrister. Vi skal være en ressurs for våre kunder.