BDO Grong

BDO er en av landets og Midt-Norges største leverandører av regnskapstjenester og Tripletex forhandlere.

I BDO Grong brenner vi for lokalt og midt-norsk næringsliv. Samtidig er vi en del av en stor organisasjon med både nasjonal og internasjonal distribusjonskraft i nærmere 170 land, som kan bidra til å åpne dører og ikke minst sikre helhetlige regnskaps- og rådgivningstjenester på tvers av geografier for våre kunder.

Vi har fokus på å være en regnskapsleverandør som også ser det store bildet. Dette sikrer vi gjennom sterke kompletterende tjenesteområder som lønn/HR, finansiell styring, teknologi/digital rådgivning og systemleveranser, samt advokat/juridiske tjenester. I tillegg er vi en av regionens største revisjonsvirksomheter, som bidrar med å sikre en høy faglig kvalitet i våre leveranser. Vi har tydelige bransjesatsninger innenfor flere bransjer, og er genuint opptatt av å forstå våre kunders virksomhet og rammebetingelser. Vårt mål å være den mest solide og relevante forretningspartner for våre kunder, og gjennom dette bidra til at våre kunder lykkes.

Sist, men ikke minst er vi opptatt av å være en tilgjengelig og likandes samarbeidspartner, hvor du som kunde har faste lokale personer du kan forholder deg til og som du rett og slett liker å jobbe med.