BDO Oslo

BDO er en av landets største leverandører av regnskapstjenester og Tripletex forhandlere. Vi brenner vi for norsk næringsliv. Samtidig er vi en del av en stor organisasjon med både nasjonal og internasjonal distribusjonskraft i nærmere 170 land, som kan bidra til å åpne dører og ikke minst sikre helhetlige regnskaps- og rådgivningstjenester på tvers av geografier for våre kunder.

Vi har fokus på å være en regnskapsleverandør som også ser det store bildet. Dette sikrer vi gjennom sterke kompletterende tjenesteområder som lønn/HR, finansiell styring, teknologi/digital rådgivning og systemleveranser, samt advokat/juridiske tjenester. I tillegg er vi en av Norges største revisjonsvirksomheter, som bidrar med å sikre en høy faglig kvalitet i våre leveranser.

Vi har tydelige bransjesatsninger innenfor flere bransjer, og er genuint opptatt av å forstå våre kunders virksomhet og rammebetingelser. Vårt mål å være den mest solide og relevante forretningspartner for våre kunder, og gjennom dette bidra til at våre kunder lykkes.

Sist men ikke minst er vi opptatt av å være en tilgjengelig og likandes samarbeidspartner, hvor du som kunde har faste lokale personer du forholder deg til som du rett og slett liker å jobbe med.