Columbi Regnskap & Rådgivning AS

Columbi Regnskap & Rådgivning kan tilby regnskap- og rådgivningstjenester innenfor de fleste bransjer, og flere av våre ansatte har spisskompetanse på regnskapsføring for næringseiendommer og kjøpesenter. Mange av våre kunder har satt ut hele regnskaps- og økonomifunksjonen til oss. Andre utfører en eller flere oppgaver selv og vi bistår med de oppgavene som kunden ønsker hjelp til. Vi har systemer og kunnskap for å kunne tilby optimaliserte elektroniske løsninger som kan tilpasses den enkelte kunde, og vi jobber for å finne den beste og mest effektive måten å samarbeide på.