Credere AS

Credere er et faglig sterkt autorisert regnskapsfører-selskap. Vi fører regnskap effektiv og korrekt. I tillegg følger vi opp våre kunder med god rapportering for beslutningsstøtte og økonomisk veiledning. Regnskap skal ikke ta unødvendig fokus fra våre kunder, men være en støtte på veien til å oppnå sine mål.Vår grunnfilosofi er tuftet på å ha nødvendig kontroll og faglig kvalitet i alle våre leveranser. Med Tripletex som plattform forenkler og effektiviserer vi våre kunders regnskap, slik at de opplever et moderne regnskapskontor med tett og gjerne integrert samarbeid.