Credit & Debit Vision AS

CDV skal være et kompetansesenter som aktivt kan bidra til en positiv og lønnsom utvikling for våre kunder. Samtidig ønsker vi å tilpasse oss kundenes tankegang og arbeidsrutiner, gjennom kontinuerlig dialog innen våre kompetanseområder.

CDV kan tilby ulike løsninger på regnskapsføring. Vi kan tradisjonelt føre regnskapet internt hos oss på våre egne programmer. Eller vi kan komme ut til deg og bruke ditt interne system. Vi jobber i dag på de fleste kjente programmer på markedet. Vi tror på at kundene vil ha fleksibilitet og eierforhold til sine egne data og interne informasjon. Dette gir også frihet for deg som kunde. Vår faglige kunnskap og erfaring er uavhengig av hardware og software.

CDV er en medspiller på alle plan for våre kunder, med hovedvekt på økonomi- og regnskapsstyring.