Digi Regnskap AS avd. Sandefjord

Vi i Digi Regnskap har spesialisert oss på Tripletex. Vi har vært med systemet fra starten av og har lang fartstid på Tripletex.

Digi Regnskap er et fremtidsrettet regnskapsfirma, som til enhver tid er ledende innen moderne teknologi. våre kunder møter et faglig kompetent personale, som er genuint opptatt av å ivareta og tilrettelegge for den enkelte kundes behov og ønsker. Viktig for oss er kvalitet og effektivitet, med kunden i fokus.

Vi ønsker sammen med dere å finne den mest optimale måten å ta regnskapet på i Tripletex. Vi vil legge opp felles rutiner, slik at begge parter får eierskap til hva som skal gjøres.