Dine Tall AS

Vi i Dine Tall vil gjerne bli din langsiktige partner innen områder regnskap, lønn, økonomi og administrasjon. Dine Tall er et innovativt regnskapsfirma med stort fokus på integrasjon, automatisering og presentasjon av data. Vi ser nytten av slike prosesser fordi det frigjør tid til viktigere oppgaver. Vi bruker skybaserte og moderne verktøy, men har gode erfaringer med å være fysisk tilstedeværende hos kunden. Dette gir ofte en dynamisk arbeidsflyt og mulige synergieffekter»