Fastpris Regnskap AS avd. Lillesand

Fastpris Regnskap AS er et veletablert regnskapsbyrå med stabil kundemasse. Alle medarbeidere jobber på hjemmekontor fra forskjellige steder i Sør-Norge. Vi tar på oss oppdrag i hele Norge. Selskapet er ikke i en vekstfase med utskiftning av medarbeidere. Daglig leder har erfaring som revisor og regnskapsfører siden 1999 og tok i bruk Tripletex allerede i 2009 før det ble allment kjent. Vi foretrekker å forholde oss til faste priser, derav firmanavnet. Vi mener vi vet hva som skal til for å ha effektiv samhandling slik at kunden opplever god orden og at prisen blir gunstig.