JærØk DA avd. Sandnes

Jærøk er et autorisert regnskapsførerselskap med over 15 års erfaring og kunnskap innen regnskap og økonomi for små og mellomstore bedrifter med spesialkompetanse innen landbruk.

Vi kan hjelpe med blant annet oppstart av nytt foretak, bokføring, lønn og fakturering. Ved årets slutt utarbeider vi årsregnskap og skattepapirer. Vi er fleksible, tilpasser oss kundens behov og kommer gjerne ut til din bedrift.

Helt fra oppstarten har Jærøk lagt vekt på et høyt servicenivå hvor vi hører på våre kunders tanker, ønsker og behov for at vi kan legge til rette på best mulig vis.