JEK Regnskap AS, avd. Ålesund

Hos JEK Regnskap AS er vi åtte ansatte, hvorav fire av disse er autoriserte regnskapsførere. JEK Regnskap har hovedsakelig kunder som er lokalisert i Møre og Romsdal, men som en følge av at vi for omtrent tre år siden tok i bruk skybaserte regnskapsløsninger, har vi i dag også flere kunder spredt utover hele landet.

JEK Regnskap er også medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge, som sikrer faglig trygghet i alt vi gjør.