Knif Regnskap AS avd. Bergen

Knif Regnskap har nærmere 100 medarbeidere fordelt på 7 lokasjoner rundt omkring i
Norge. Vi har bred kompetanse og et stort fagmiljø. Vårt primære marked er innenfor
ideell og frivillig sektor, herunder ulike organisasjoner, private skoler og barnehager,
stiftelser, menigheter og lag mm. Vi har levert regnskap- og lønnstjenester til dette
markedet siden 1995. De senere årene har vi også levert økonomisjeftjenester, system og
tjenester knyttet til medlem- og giver, og Management for Hire. Vår siste satsning er kurs
og kompetanseheving til frivillig og ideell sektor.

Knif Regnskap tilbyr moderne og effektive løsninger, kontinuerlig tilgang på ferske
styringstall og online rapportering. Med et stort fagmiljø og bred kompetanse på
regelverket for ideell og frivillig sektor, er det betryggende å la Knif Regnskap håndtere
regnskapet for din virksomhet.