MBR Regnskap AS

Et lite regnskapsbyrå med én ansatt som ble stiftet i 2023. De fleste oppdrag blir satt opp med fastpris, men det er også mulig med timepris.
Fører regnskap for klienter over hele landet. Har flere tannlegeklienter, og har god kompetanse på dette området, men har nedslagsfeltet i flere andre bransjer.

MBR Regnskap har et overordnet mål med å levere arbeid av høy kvalitet til klientene, fremfor kvantitet i klientmassen. Tidvis kan det være fullt i klientbasen, og oppstart blir avtalt til tidspunkter der man sørger for en trygg og solid onboarding.