Nomia AS avd. Ålesund

Nomia leverer rådgivingstjenester langt utover det som tilhører de ordinære regnskapstjenestene. Vi kan ta enkeltsaker, og vi kan være tilstede for deg igjennom hele driften som din partner. Vi skreddersyr løsninger tilpasset din bedrift, som sikrer deg god styring. Nomia holder seg løpende oppdatert på ny teknologi, lover og regler.

Frigjør verdifull tid og resurser til å fokusere på inntektsbringende arbeid. I fellesskap finner vi gode løsninger for gjennomføring av oppgaver som sikrer selskapet gode styringsverktøy.