Vekstra Nord-vest Rekneskap AS, avd. Nordfjordeid

Våre regnskapsførere og rådgivere hjelper deg med å få god oversikt i bedriften, vi gir deg mulighet til å ta beslutninger basert på fakta. Målet vårt er å gi deg tid til det du ønsker, gjennom tett dialog og tilpasset arbeidsdeling. Vår faglige tyngde gir kundene våre trygghet og kvalitet. Vi bruker Tripletex som gir deg en sikker og god økonomistyring, og som kan bidra til å forenkle din hverdag.

-Vi balanserer din økonomi.